Sunday, March 7, 2010

PENUAIAN RUMPUT TERNAKAN

Pemotongan Pertama
Waktu pemotongan/ragutan pertama bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis dan kesuburan pastura. Pemotongan/ragutan yang terlalu awal akan merosakan pertumbuhan rumput kerana sistem akar belum cukup kukuh. Secara umumnya ia boleh dilakukan beberapa hari sebelum berbunga. Ragutan awal secara terkawal (light garzing) selalunya digalakkan bagi rumput yang berstolon seperti Brachiaria decumbens dan rumput Setaria. Pijakan ternakan boleh membantu stolon masuk kedalam tanah dan boleh mengalakkan pertumbuhan.

Bagi rumput yang berumpun pula seperti guinea, pangola ragutan awal tidak digalakan. Jika ragutan awal dibuat ternakan akan mencabut keluar rumput bersama-sama dengan akarnya sekali dari tanah. Biasanya bagi rumput guinea, ternakan mula dibenarkan meragut selepas 3 bulan ditanam. Pada ketika ini rumput tersebut telah mulai kuat akar-akarnya dan biji benih telah mula gugur.

Keadaan ini dapat dijangka dengan pemerhatian apabila sebahagian kecil rumput dikawasan tersebut mula berbunga. Pada ketika ini peratus kandungan bahan kering adalah ditahap tertinggi dan peratus kandungan protein kasar juga tinggi.
Kandungan protein kasar rumput berkurangan mengikut umur, tetapi kandungan protein kasar rumput yang optima boleh didapati untuk rumput pada umur seperti dibawah ini :-

Jenis Rumput Umur (hari)
Brachiaria decumbens 18 - 21
Para 18 - 21
Guinea 18 - 21
Setaria 18 - 21
Napier 35 - 42


Tinggi Pemotongan

Umumnya untuk semua jenis pastura, ketinggian pemotongan dari paras tanah ialah antara 10 - 15 cm dari paras tanah, manakala ketinggian bagi rumput Napier ialah 7 cm dari paras tanah.

Pemotongan seterusnuya.
Kadar pertumbuhan semula (selepas dipotong) adalah lebih cepat mencapai takat optima berbanding dengan rumput yang baru ditanam. Pembungaan adalah penunjuk yang baik untuk menentukan masa pemotongan/ragut. Melaluai kajian dan pengalaman, berikut adalah jangka masa rehat atau jangka waktu diantara setiap pemotongan atau ragutan beberapa jenis pastura/foder yang dianggap sesuai untuk diamalkan bagi memudahkan pengurusan;

Jenis pastura/foder

Jangk masa rehat (minggu)

Rumput Signal (Brachiaria decumben) 4 - 5
Rumput Para (Brachiaria mutica) 3 - 4
Rumput Kud/Guinea (Panicum maximum) 4 - 5
Rumput Setaria 4 - 5
Rumput Napier 5 - 6


Selain dari faktur baja yang disyorkan secara umum kepada kebanyakan jenis pastura dan kekacang yang tumbuh mengalak ialah 10-15 cm. dari paras tanah. Untuk Napier, pemotongan pertama adalah 7 cm. dari paras tanah, untuk membolehkan lebeh banyak tunas baru tumbuh. Pemotong berkuatnya boleh dilakukan setiggi 10-15cm. dari paras tanah.

Hasil Bahan Kering
Berikut adalah purata hasil bahan kering (tan/hektar/tahun) beberapa jenis pasture/foder yang dipotong setiap 6 minggu dari dua siri tanah;

Rumput Pastura/FoderPurata

DM (tan/hektar/tahun)

Rumput Signal

25.5

Rumput Para

12.1

Rumput Star 16.2
Rumput Guinea - -
cv. Colonio 18.6
cv. Hamil 17.6
Rumput Napier - Local 23.2
- Uganda 16.9
Rumput Splendida 17.6
Rumput Kazungula 18.2

(Lapuran MARDI No.76.P.13)

ZAT PEMAKANAN TUMBUHAN
Terdapat lebih kurang 17 zat pemakanan yang perlu untuk tumbuhan zat-zat tersebut ialah karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), Posforus (P), Kaliam (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Sulfur (S), Ferum (Fe), Mangganan (Mn), Kuperum (Cu), Kobalt (Co), Zingkom (Zn), Boron (Bo), Kloran (Cl) dan Molibdenum (Mo). Zat pemakanan ini dibekalkan oleh tanah, air dan udara.

Melalui proses fotosintesis zat pemakanan seperti Karbon, Hidrogen dan Oksigen dibekalkan udara dan air kepada tumbuhan.
Zat pemakanan selain dari Karbon, Hidrogen dan Oksigen dibekalkan oleh tanah.

No comments:

Post a Comment